Logo Sociale Benadering Dementie.

Inspiratiesessies & Workshops

Een op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Dus of je nu een mantelzorger bent, een professional in de zorg, een indirect betrokkene of simpelweg geïnteresseerde: met een inspiratiesessie of workshop krijg je een introductie in SBD en leer je meer over de visie en denkwijze.

Belangrijke thema’s voor iedereen

De kracht van SBD zit hem onder andere in het SBD-team, een team dat bestaat uit professionals en niet-professionals, studenten, vrijwilligers en naasten. Zij vormen een soort schil om de persoon heen, als een vangnet en springplank. 

Om iedereen uit deze schil te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden, bieden we inspiratiesessies en workshops aan met uiteenlopende, relevante onderwerpen. Denk aan:

  • Wat houdt de scholing van SBD in?

  • Levenseinde en euthanasie vanuit SBD

  • Intimiteit/seks vanuit SBD

  • Het zwarte gat na de diagnose

  • Wat is er aan de hand?

  • Sociale rollen

  • Leefwereldsessies

Workshops op maat

Wanneer er op strategisch niveau een scholingstraject loopt, kunnen we workshops op maat organiseren en aanbieden.

Meer weten?

Dementie is een ontwrichtende ziekte, die veel van zowel de persoon zelf als van de omgeving vraagt. Wil je een workshop of inspiratiesessie over Sociale Benadering Dementie organiseren bij jou in de buurt of op het werk? Neem dan contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Contact