Logo Sociale Benadering Dementie.

Basisscholing Sociale Benadering

Om de leefwereld van mensen met dementie centraal te stellen, is er een andere zienswijze nodig. De scholing van SBD Basis koppelt de theorie van die zienswijze aan de concrete, dagelijkse praktijk.

De theorie in de praktijk

Met SBD Basis leren professionals in zorg, welzijn en andere sociale beroepen met een mix van leermethodes de basis van Sociale Benadering Dementie kennen en toepassen. De scholingsvorm bestaat uit e-learning, Learning by Doing, teambijeenkomsten/training en intervisie, waarin de focus ligt op de vertaling van theorie naar praktijk.

Na het bepalen van het startniveau komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

  • Beeldvorming (dementie en kwetsbaarheid)

  • SBD als visie

  • De leefwereld (bestaande uit de binnen- en buitenwereld)

  • De wisselwerking tussen ziekte en leefwereld

  • Het doorbreken van de wisselwerking

  • Een brug slaan naar het dagelijks leven

  • Reflectie op de (nieuwe) rol als professional

  • Het voorbereiden op een moeilijk wordende toekomst

  • Het zien van oplossingsstrategieën

  • Het delen van ervaringen binnen het SBD-team

Leren in de praktijk

Het principe van Learning by Doing is binnen het gehele programma toepasbaar naar behoefte. De deelnemers krijgen ruim de gelegenheid zelf met input te komen om bijvoorbeeld kwesties uit de praktijk extra aandacht te geven. Dit kunnen ook nieuwe situaties zijn zoals crisis, euthanasie of opname. Ook geven we via deze methode invulling aan kwaliteitscontrole. Toetsing vindt plaats via praktijkopdrachten, reflectievragen en het opbouwen van een portfolio.

Startpunt voor SBD

SBD Basis is onderdeel van het Strategisch Programma en vormt, samen met SBD Light, altijd het startpunt van de brede cultuurverandering die dit programma nastreeft. In samenspraak met het team, de organisatie en/of regio bepalen we welk maatwerk nodig is en hoe SBD Basis het best past binnen de andere lijnen van het Strategisch Programma.

Meer weten?

Wil je starten met het implementeren van Sociale Benadering Dementie in jouw team of organisatie? Neem dan contact op met een van onze trainers, zij vertellen je graag meer tijdens een gesprek of in-house presentatie.

Contact