Logo Sociale Benadering Dementie.

Start persoonsgerichte benadering

Wat hebben mensen met dementie en hun omgeving nodig? Met de scholing van SBD Light kom je op een laagdrempelige manier dichter bij het antwoord.

Persoonsgerichte benadering

Met SBD Light kunnen zorgprofessionals zelfstandig de e-learning ‘Dementie achter de voordeur’ volgen. Deze e-learning richt zich op wat er volgens SBD in de basis nodig is als iemand dementie krijgt. De scholingsvorm bestaat uit meerdere e-learnings en een aantal bijeenkomsten, waarin discussies rondom bepaalde kwesties centraal staan.

Voorbeelden van discussies zijn:

  • Welke vaardigheden en kennis vraagt de SBD van verzorgenden en behandelaars?

  • Welk type ambachtelijk handelen vraagt dat dan en op welke wijze verschilt dat met de traditionele professionele werkwijze?

  • Is de cliënt of het gehele cliëntsysteem onderwerp van professionele aandacht?

Een eerste stap richting SBD

Niet iedereen heeft hetzelfde instapniveau. Daarom hebben we verschillende programma’s voor zorg- en welzijnsmedewerkers, betrokkenen, facilitair medewerkers, vrijwilligers en geïnteresseerden. Op basis van het startniveau wordt bepaald met welke scholing men begint. Er is dus in feite altijd sprake van maatwerk. Dit programmaonderdeel ondersteunt zorgmedewerkers bij het zetten van een eerste stap naar een meer persoonsgerichte benadering. De Basisscholing Sociale Benadering (SBD Basis) gaat een stap verder.

Meer weten?

Werk je met of geef je leiding aan een team van zorgmedewerkers die te maken hebben met mensen met dementie? Met het SBD Light programma leren ze eenvoudig de basisbeginselen van Sociale Benadering Dementie kennen en toepassen.

Contact