Logo Sociale Benadering Dementie.

De Sociale Benadering (Dementie) groeit. Steeds meer organisaties vragen ons te helpen bij het succesvol invoeren van de Sociale Benadering omdat dit aantoonbaar leidt tot zowel meer kwaliteit (van leven) en een antwoord is op doelmatigheidsvraagstukken zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de oplopende kosten in de zorg.

Wij helpen, als expertisecentrum, organisaties bij het succesvol invoeren van de Sociale Benadering. We begeleiden cultuurveranderingen door visie, werkwijze en instrumenten toe te voegen aan bestaand aanbod. Vaak is het toevoegen van anders-geschoolden aan zorg en welzijn een instrument dat we inzetten om een cultuuromslag te versnellen.

Het werk bestaat dus uit een combinatie van advies, denkkracht en de inzet van de scholing die wij ontwikkelden. Wij zoeken adviseurs die zorgorganisaties kunnen helpen in deze zoektocht.

We zoeken een persoon die zowel bevlogen is op de inhoud als ervaring heeft met verandertrajecten. Ben jij een adviseur die deze trajecten goed kan begeleiden? Zowel op de werkvloer maar ook als gesprekspartner van directie? En die het bovendien leuk vindt om zelf trainingen te geven in de trajecten?

 Profiel adviseur Sociale Benadering

 1. Inspireren
  Een adviseur weet de klant te raken vanuit enthousiasme over de Sociale Benadering.  Vanuit dat enthousiasme kan de adviseur inspireren om te innoveren.

 2. Adviesvaardigheid
  De adviseur is in staat om de wensen, behoeften en vragen van klanten/deelnemers op adequate wijze in kaart te brengen en er effectief op in te spelen. De adviseur weet op basis van de expertise van de Tao of Care maatwerk te leveren voor een specifieke klant. Maatwerk en co-creatie zijn daarbij essentieel.

 3. Overtuigingskracht
  De adviseur presenteert ideeën en feiten op heldere, aansprekende wijze aan een groep en maakt daarbij gebruik van ter zake doende middelen. De adviseur bewaakt de kwaliteit en is niet bang tegengas te bieden wanneer beslissingen de kans van slagen verkleinen.

 4. Creativiteit
  De adviseur is creatief en innovatief, niet als doel op zich maar ten gunste van een zo een groot mogelijke impact. Klanten willen samenwerken met de Tao of Care omdat wij denkkracht kunnen leveren die ze niet in hun organisatie hebben, dat hebben we te bewaken.

 5. Sociaal gedrag
  De adviseur is in staat contact te maken en goede relaties op te bouwen en te onderhouden. De adviseur kan dat op verschillende niveaus en kan ook samenwerken met verschillende mensen, intern en bij de klant. Een adviseur realiseert zich de waarde van de relatie met de klant.

 6. Samenwerking
  De adviseur richt zich op het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Een groot deel van het werk bestaat uit het samenbrengen van de expertise van de Tao en de belangen van de klant. De klant zoekt geen plug & play, maar wil mee ontwerpen.

 7. Contactvaardigheid - netwerken
  De adviseur kan zich zonder moeite onder de mensen begeven, contacten initiëren en onderhouden met mensen van uiteenlopende aard onder diverse omstandigheden.

 8. Inlevingsvermogen/tact
  De adviseur is alert op de behoeften beweegredenen en gevoelens van anderen en heeft het vermogen om daarop sensitief en effectief te reageren. De adviseur stemt het gedrag af op de ander en heeft het vermogen om gepast te reageren in sociale interacties.

 9. Onafhankelijkheid
  De adviseur is autonoom in zijn/haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven, te verdedigen en stelt zich explorerend en kritisch op. De adviseur vraagt door om zaken helder te krijgen en een standpunt in te kunnen nemen.

 10. Trainen
  De adviseur kan ook trainen en scholen en vindt het leuk training te geven. Zowel in de eigen adviestrajecten als in andere trajecten.

 Wat kun je van ons verwachten?

 • Een uitdagende baan met volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

 • Marktconform salaris passend bij opleiding en ervaring.  Pensioenopbouw, laptop en telefoonvergoeding.

 • Een arbeidsovereenkomst voor 28 - 40 uur per week (nader overeen te komen) voor ten minste één jaar.

Jouw kennis en vaardigheden

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo- en/of academische opleiding, passend bij ons werkveld aangevuld met bedrijfskundige kennis door opleiding en (management)ervaring.

 • Je kunt processen overzien, bent analytisch, proactief en een evenwichtig persoon.

 • Je bent flexibel in denken en doen, je vindt het geen probleem om ook eens in de avond te werken.

 • Je bent in bezit van rijbewijs en een auto.

Waar werk je?

Je werkt hybride vanuit huis of kantoor en je bent vaak bij onze opdrachtgevers op locatie. Ons kantoor is in Amsterdam.

Vragen over deze vacature?

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jorie Akkermans via mail. Lees voor meer informatie over Sociale Benadering onze missie en de andere informatie op de website.

Spreekt deze vacature je aan?

Dan nodigen wij je van harte uit voor 27 november 2022 te reageren per e-mail. Stuur je motivatiebrief en cv naar Jorie Akkermans via contact@socialebenadering.nl.

Gesprekken staan gepland op 12 en 13 december a.s. met Mark Smit en Jorie Akkermans in Amsterdam. Vervolggesprekken staan gepland op 20 december 2022.