Logo Sociale Benadering Dementie.

SBD als oplossing

Als we het patroon doorbreken en de wisselwerking tussen de ziekte, de binnenwereld en de buitenwereld omdraaien, kunnen die elkaar positief in plaats van negatief beïnvloeden.

Stop de wisselwerking

Allereerst moet de wisselwerking gestopt worden. Door het patroon te doorbreken, ontstaat er weer ruimte voor vraagstukken uit het dagelijks leven en draagt zo bij aan de  kwaliteit van leven.

1 / 4

Draai de wisselwerking om

Door aandacht te besteden aan de binnen- en buitenwereld, doorbreken we het patroon en gaat de wisselwerking de andere kant op werken. Op die manier ontstaat er een brede vorm van preventieve zorg.

2 / 4

Toename sociale rollen

Door het stimuleren van de rollen en het vergroten van het netwerk, krijgt iemand zijn plek in de samenleving terug. Iemand wordt weer ouder, vriend(in), collega, teamgenoot… Ook niet-zorgprofessionals ondersteunen hierin.

3 / 4

Leefwereld centraal

Door de terugkeer van sociale rollen staat de dagelijkse leefwereld van de persoon met dementie weer centraal. Activiteiten komen tot stand vanuit persoonlijke interesse en motivatie en zijn niet het gevolg van de patiëntrol. De mens met dementie voelt zich weer mens.

4 / 4

zie de mens

in dementie

Wat levert het op?

Uit verschillende social trials komen hoopgevende cijfers, die de werking van Sociale Benadering Dementie onderstrepen.

De resultaten

ONS AANBOD, EXPERTISECENTRUM

Het Expertisecentrum ondersteunt je organisatie bij het succesvol toepassen van de Sociale Benadering. Omdat er meer nodig is dan enkel een goed voorbeeld, doen we dit aan de hand van drie pijlers: Inspiratie, Scholing en Denkkracht & Advies.