Logo Sociale Benadering Dementie.

Wat levert het op?

Uit verschillende Social Trials komen hoopgevende cijfers naar voren, die de werking van de Sociale Benadering onderstrepen.

SBD werkt

Het belangrijkste resultaat: de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert. Ook verlaagt het de druk op de arbeidsmarkt en is het financieel gezien aantrekkelijk.

*gebaseerd op de extrapolatie van de resultaten van de social trials naar 150.000 mensen met dementie (50% van het totaal).
1 / 4

Kwaliteit van leven

Gemiddeld geven mensen met dementie hun leven een 7.4, waar dit een jaar eerder een 6.5 was. Alle getoetste gebieden (zingeving, zelfvertrouwen, omgaan met verandering, lichamelijke gezondheid, erbij horen in persoonlijke kring en erbij horen buitenshuis) gaan erop vooruit, volgens deelnemers. Ook mantelzorgers geven aan dat zij verbetering in kwaliteit van leven ervaren.

Bron: Meting Social Trials Amstelveen, Amsterdam en Den Bosch
2 / 4

Verlaagde druk arbeidsmarkt

Daarnaast verlaagt Sociale Benadering Dementie de druk op de arbeidsmarkt enorm, door een afname van het benodigde personeel van 25.500. Waar de huidige aanpak 235.000 professionals per jaar nodig heeft, gebruikt SBD zo’n 10% minder, wat neerkomt op 209.500 professionals per jaar.

Gebaseerd op landelijke uitrol Social Trials naar 150.000 mensen met dementie. Bronnen: Feiten en cijfers Alzheimer Nederland, 2018; CPB Arbeidsmarktagenda ouderenzorg 2030, percentage dementie; Actiz infographic arbeidsmarkt ouderenzorg 2018 en financiële casusanalyses.
3 / 4

Kostenbesparing

De zorgkosten dalen aanzienlijk, blijkt uit 38 specifieke financiële analyses tot september 2020. Dit komt doordat SBD zich richt op langer thuiswonen en andere vormen van ondersteuning dan het huidige aanbod.

4 / 4

ONS AANBOD, EXPERTISECENTRUM

Het Expertisecentrum ondersteunt je organisatie bij het succesvol toepassen van de Sociale Benadering. Omdat er meer nodig is dan enkel een goed voorbeeld, doen we dit aan de hand van drie pijlers: Inspiratie, Scholing en Denkkracht & Advies.

Expertisecentrum