Logo Sociale Benadering Dementie.

MAAK MENSEN MET DEMENTIE WEER MENS

– Sociale Benadering Dementie

Wij vinden dat mensen met dementie net zo moeten worden behandeld als alle andere mensen. Ze hebben dezelfde rechten en vrijheden en blijven onderdeel van onze maatschappij. Als mensen met dementie vooral gezien en behandeld worden als dementiepatiënten die niets meer kunnen, heeft dat een schadelijk effect op hun gevoel mens te zijn. Dat maakt onzeker, tast het zelfvertrouwen aan en leidt tot sociaal isolement.

Anne-Mei The met Djoeke en Joeri rondom een piano.
We stellen de leefwereld van mensen met dementie weer centraal, zodat hun meervoudige identiteit behouden blijft.

Mensen met dementie willen niet bezig en rustig gehouden worden. Ze hebben - net als iedereen - behoefte aan betekenisvolle relaties en een invulling van hun leven die aansluit bij hun persoonlijke interesses, verlangens en talenten. Dat zijn de randvoorwaarden om je mens te kunnen voelen.

Mensen met dementie willen leven en ertoe doen. Samen zoeken we, met behulp van de Sociale Benadering Dementie, naar manieren binnen de persoonlijke leefwereld waarop dat kan. We leggen minder nadruk op de patiëntenrol. Op deze manier ontstaat er ruimte voor andere sociale rollen, neemt het gevoel mens te zijn toe en groeit het zelfvertrouwen. We bouwen geen muur van veiligheid rondom de persoon met dementie, maar veranderen samen met de sociale omgeving.

Samen zoeken we naar mogelijkheden binnen de persoonlijke leefwereld om ertoe te blijven doen.

Landelijke standaard

Hoogleraar Anne-Mei The legde de basis voor de Sociale Benadering Dementie. Inmiddels hebben we een ambitie die er niet om liegt: in 2030 is de Sociale Benadering Dementie de landelijke standaard in het leven en de zorg voor mensen met dementie en hun naasten.