Logo Sociale Benadering Dementie.

Klachtenprocedure

Tao of Care B.V.

Als u van mening bent dat de door Tao of Care B.V., geleverde dienst niet voldoet aan wat u met ons hebt afgesproken, of aan de verwachting die u daarvan had, dan kunt u een klacht indienen bij de directie van Tao of Care B.V.. Ook kunt u een klacht indienen als er voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst iets is misgegaan. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Wacht niet onnodig lang met het indienen van een klacht. Zet uw klacht zo volledig en duidelijk mogelijk op papier. Wij zijn bereikbaar via: 

Tao of Care B.V.
Nieuwe Herengracht 20
1018 DP Amsterdam 

Telefoon: 020 8201188 
info@socialebenadering.nl


Tao of Care B.V. reageert binnen 2 weken op uw klacht en zal u een oplossing van het probleem aanbieden. Er wordt naar gestreefd om de klacht binnen 4 weken af te handelen. Wanneer er langer tijd nodig is, bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek nodig is, wordt u op de hoogte gesteld van dit uitstel en wordt er een nieuw tijdpad met u afgesproken. 

U kunt een tegenvoorstel doen als u niet kunt instemmen met de geboden oplossing. Indien we er samen niet uitkomen, dan kunt u de zaak voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie: de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, bereikbaar via: 

Geschillencommissie Particulier Onderwijs 
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag 
Tel. 070-3105310, fax. 070-3658814. 
Info op degeschillencommissie.nl

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor Tao of Care B.V.. Uw klacht en de afhandeling daarvan wordt door ons geregistreerd en minimaal 10 jaar bewaard.