Logo Sociale Benadering Dementie.

Expertise centrum

Sociale Benadering Dementie

De afgelopen jaren brachten we de Sociale Benadering zowel intra- als extramuraal succesvol in de praktijk. De Social Trials tonen aan dat de Sociale Benadering, behalve op de kwaliteit van leven van betrokkenen, ook op doelmatigheid als kosten, de arbeidsmarkt en werkplezier een positieve impact heeft.

Brede ondersteuning bij toepassing

Het Expertisecentrum ondersteunt je organisatie bij het succesvol toepassen van de Sociale Benadering. Omdat er meer nodig is dan enkel een goed voorbeeld, doen we dit aan de hand van drie pijlers: Inspiratie, Scholing en Denkkracht & Advies

Scholing: continue ontwikkeling

Om professionals, vrijwilligers en anders opgeleiden succesvol te begeleiden en de impact van de scholing te vergroten, is er een breed aanbod dat continu in ontwikkeling is door bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksresultaten. 

De praktijk als belangrijkste docent

Als professionals niet worden geholpen met het maken van een vertaling van de (abstracte) theorie naar de vaak weerbarstige en complexe werkpraktijk, heeft scholing alleen zeer beperkt impact. Onze scholing richt zich daarom op het internaliseren van de visie en op het maken van de vertaalslag van visie naar handelen, inclusief werkwijzen en instrumenten die daarbij horen.

Om de leefwereld van mensen met dementie daadwerkelijk centraal te stellen, is de vaardigheid van het vertalen van theorie naar praktijk cruciaal.
Anne-Mei The

Certificering

Op basis van de intensiteit van de scholing, ontvang je als organisatie(afdeling) na afronding een certificaat voor niveau SBD Light, SBD Basis of SBD Volledig.