Logo Sociale Benadering Dementie.

Inspiratie

Expertisecentrum Sociale Benadering Dementie

Lezingen en workshops

We bieden zowel algemene lezingen en workshops, als lezingen en workshops op maat
over specifieke thema’s. Denk aan Levenseinde en euthanasie vanuit de Sociale Benadering, Intimiteit en seks vanuit Sociale Benadering, Het zwarte gat na de diagnose, Dementie en diversiteit en Sociale rollen.

Leefwereldsessies

Leefwereldsessies voor mensen met dementie en hun naasten maken invoelbaar wat de Sociale Benadering is. De stemmen en verhalen van deze mensen staan centraal. Er is keuze uit verschillende vormen: standaard of organisatiespecifiek; los in te zetten of binnen een langlopend traject en als fysieke bijeenkomst of digitaal.

Inspiratieworkshop voor bestuurders en MT

Voor organisaties die willen onderzoeken of en hoe de Sociale Benadering toe te passen, geven we een workshop waarin we vertellen over het ontstaan van de Sociale Benadering en delen we behaalde resultaten. Daarnaast laten we ervaringen met verschillende toepassingsmogelijkheden zien, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de vorm, toepassing en implementatiestrategie die past bij de betreffende organisatie.

Tweedaagse op Terschelling

Op onze tweedaagse komen managers, bestuurders, specialisten en beleidsadviseurs samen om strategische vraagstukken rondom de Sociale Benadering te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Voor deze tweedaagse geldt een maximum van 18 deelnemers, zodat laagdrempelige gesprekken kunnen plaatsvinden. De tweedaagse is geschikt voor bestuurders, leidinggevenden, directies, opleiders, managers en beleidsadviseurs die anders willen denken, kijken en doen in de ouderenzorg!

Sociale Benadering Congres

Tijdens dit congres voor leden van het landelijk netwerk Sociale Benadering, staan de ontwikkelingen binnen de Sociale Benadering centraal. We delen succesverhalen uit de praktijk, bespreken interessante vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en leggen uitdagingen op tafel. Dit doen we o.a. met sprekers, workshoprondes en andere interactieve werkvormen. Ook presenteren we nieuwe scholingsmodules en onderzoeksresultaten. Uiteraard biedt deze dag ook ruimte voor uitwisseling en netwerken.