Logo Sociale Benadering Dementie.

Nieuws

Wil je alle ontwikkelingen rondom Sociale Benadering Dementie op de voet volgen? Hieronder lees je al het belangrijke nieuws.

Een oude man en een verzorger zitten samen in een kamer en hebben een gesprek, foto uit online artikel Het Parool.

‘Het is tijd voor een socialere benadering van mensen met dementie’

Opiniestuk in Het Parool

Podium met katheder waarachter Anne Mei The, hoogleraar, staat en oreert. Op de achtergrond een scherm met een afbeelding van een man.

Dementie, Diversiteit & Inclusie; van breindefecten en migranten naar beeldvorming en ‘de ogen van de ander’

Oratie van Anne-Mei The (video) voor de VU Amsterdam

Het symposium Sociale Benadering.

Symposium Sociale Benadering

Een video van het symposium Sociale Benadering Dementie waarin werd teruggeblikt op de weg die gevolgd in de Social Trials en de verschillende regio's. Gekeken wordt naar de successen, de kansen en de uitdagingen die er liggen.