Logo Sociale Benadering Dementie.

Scholing SBD

(Om)scholing is een voorwaarde voor het standaardiseren van Sociale Benadering Dementie. Om professionals succesvol te begeleiden en de impact van de scholing te vergroten, maakt de School of Care een belangrijk deel uit van het Strategisch Programma. Het scholingsprogramma, gebaseerd op wat we leerden in de Social Trials, biedt op meerdere niveaus toegang tot de theorie en praktijk achter de Sociale Benadering.

Groep mensen in gesprek tijdens een workshop of training.

Van abstract naar concreet 

Vaak wordt de vertaalslag van een abstracte visie naar concreet anders denken en handelen in de praktijk overgeslagen. De School of Care richt zich zowel op het zich eigen maken van de visie, als op het maken van die vertaalslag met werkwijzen en instrumenten.

Om de leefwereld van mensen met dementie daadwerkelijk centraal te stellen, is de vaardigheid van het vertalen van theorie naar praktijk cruciaal.
Anne-Mei The

Brede benadering

Traditionele scholing is niet genoeg. We vergroten de impact van scholing door mensen te laten leren in interactie met de omgeving (Learning by Doing). Daarnaast speelt het in kaart brengen van sociaal affectieve leerdoelen een belangrijke rol. Zo worden de moeilijk grijpbare cultuuraspecten van het werk als houding, uitstraling en de relationele aspecten van het werk getoetst.

Breed scholingsaanbod

Sociale Benadering Dementie vraagt om een andere zienswijze in het zorgen voor mensen met dementie. Met scholingstrajecten, workshops, trainingen en inspiratiesessies is het mogelijk voor mantelzorgers, naasten, professionals én geïnteresseerden om te leren over SBD. Hieronder vind je de verschillende typen scholing die we ontwikkeld hebben vanuit deze visie.

Meer weten over scholing?

Scholing maakt een belangrijk deel uit van het Strategisch Programma. Neem contact op voor meer informatie.

Bekijk Strategisch Programma