Logo Sociale Benadering Dementie.

SBD in mijn organisatie

Organisatieverandering begint bij mensen. Om het gedachtegoed en de werkwijze van SBD succesvol te implementeren in het huidige aanbod, hebben we een strategisch programma opgesteld.

Strategisch programma Wat doet het?

Hoe meer mensen de nieuwe benadering gebruiken, hoe meer levens we verbeteren. Het Strategisch Programma zorgt ervoor dat organisaties en instellingen Sociale Benadering Dementie succesvol kunnen toepassen, opschalen en borgen. We begeleiden je hierbij stap voor stap en kijken samen waar eventueel extra aandacht naartoe moet.

Het programma bevat alle bewezen werkzame bestanddelen van SBD: de minimale eisen voor de benodigde omslag. In een meerjarig programma dat we samen inrichten, werken we aan deze omslag en zorgen we dat jouw team, organisatie of regio deze op termijn zelfstandig kan voortzetten.

1 / 3

Strategisch programma Niveaus

De nieuwe denk- en werkwijze die SBD van organisaties vraagt, vindt plaats op vier niveaus:

De omslag kan alleen plaatsvinden binnen een cultuur, die de visie en werkwijze ondersteunt en versterkt. De belangrijkste rol is hierbij weggelegd voor de mensen binnen de organisatie.

De beproefde aanpak van Sociale Benadering Dementie om de verschillende fasen van de omslag te doorlopen, is noodzakelijk. Denk aan kaders, een SBD-ontmoetingsplek en de nodige tools.

Voor succesvolle en duurzame implementatie in de organisatie of keten is ruimte voor experimenteren en doorontwikkelen in co-creatie, onderzoek, monitoring, evaluatie, opschaling en borging essentieel.

Duidelijke afspraken over samenwerking, financiering en governance zijn niet alleen noodzakelijk voor het proces, maar ook de juiste implementatie van Sociale Benadering Dementie.

2 / 3

Strategisch programma Bouwstenen

In de tabel staan beknopt de verschillende onderdelen per niveau.

SBD-professional
• Nieuwe professionele rol
• Nieuwe professionele relatie

SBD-team
• Professionals van buiten de zorg
• Schillen
• Teamrollen en competenties

Scholing professional en omgeving
• Persoonsgericht leren
• Expertisenetwerk
• Netwerken
• Burgers
• Gemeenschap

SBD-werkwijze

Kaders en voorwaarden

SBD-ontmoetingsplek

Tools
• Gespreksinstrument
• Netwerk
• Wisselwerking
• Plan van aanpak

Procesinrichting
1. Coalitievorming en ambitie & doelstellingen
2. Opstellen veranderopgave en veranderplan o.b.v scan
3. Inregelen randvoorwaarden
4. Uitvoering veranderplan en beleggen eigenaarschap

Randvoorwaarden
• Samenwerking
• Financiering
• SBD-team en schillen
• Ontmoetingsplek
• Scholing

Monitoring & Evaluatie
• Bepalen KPI’s
• Inregelen Plan – Do – Check – Act cyclus

3 / 3

We vertellen je graag meer

Geen organisatie is hetzelfde. We gaan graag in gesprek om eventuele vragen te beantwoorden en het programma nader toe te lichten.

Contact