Logo Sociale Benadering Dementie.

DENKKRACHT & ADVIES

Expertisecentrum Sociale Benadering Dementie

Het toevoegen van de werkzame bestanddelen uit de Social Trials vergt veranderingen in de zowel de leefwereld als de systeemwereld en is daarmee een enorme transitie. De diensten van het Expertisecentrum zijn ervoor om deze transitie zo goed mogelijk in te richten.

Ontwerptraject

Het toepassen van de Sociale Benadering in de volle breedte van de samenleving, dus als interventie die kwalitatief en doelmatig andere methoden overstijgt, vergt maatwerk. Het Expertisecentrum heeft ervaring met verschillende toepassingsmogelijkheden.

Een ontwerptraject bestaat uit onderzoek en 5 ontwerpsessies. In het onderzoek vindt een snelle etnografie en deskresearch plaats, om op pragmatische wijze grip te krijgen op de plaatselijke context. In de ontwerpsessies schrijft men in co-creatie een plan van aanpak voor de toepassing van de Sociale Benadering in de betreffende organisatie.

Toevoegen anders opgeleiden

Teams met mensen van diverse achtergronden slagen er beter in te ondersteunen op kwaliteit van leven. De teams kijken met een bredere blik en komen tot andere oplossingsstrategieën. In de huidige context van grote krapte op de arbeidsmarkt is het feit dat dit positieve impact heeft op de arbeidsmarktproblematiek ook niet onbelangrijk.

De praktijk leert dat het simpelweg toevoegen van anders opgeleiden aan een bestaand zorg- of welzijnsteam, gedoemd is te mislukken. Met de juiste strategie, waarin verhouding, visie, werkwijze en een stimulerende context centraal staan, werkt het wel.

Het Expertisecentrum ontwikkelde een methode waarin het toevoegen van anders opgeleiden als katalysator dient bij het invoeren van de Sociale Benadering en bijpassende cultuur. Deze methode behelst visie, een ontwerptraject, werving en selectie, implementatie en een werkwijze ondersteund door scholing en instrumenten.

Denkkracht & Advies op maat

Tot slot is er ruimte voor maatwerk, waarin een diversiteit aan vraagstukken centraal kan staan. Denk aan de ondersteuning van kwetsbare mensen; een toekomstbestendig model van zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen; en meer specifieke vraagstukken als het bereiken van ‘zorgmijders’, nadrukkelijker inzetten op preventie, samenwerking tussen zorg en welzijn, het openen van een nieuw verpleeghuis, een nieuw type behandelaarschap of domeinoverstijgende samenwerking.